ایستگاه زمین نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راز http://zamin89.mihanblog.com 2020-04-03T20:48:23+01:00 text/html 2014-09-30T20:07:34+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi منابع کنکور ارشد زمین شناسی نفت http://zamin89.mihanblog.com/post/224 نفت : کتاب دکتر رضایی انتشارات علوی - کتاب دکتر صیرفیان انتشارات شرکت نفت - جزوه دکتر کدخدایی (جزوه دکتر کدخدایی مشابه کتاب کتر رضایی می باشد )<div>ایران : جزوه ی ایران دکتر آقانباتی (دست نوشته احسان بختیار ) - کتاب دکتر درویش زاده قسمت تکتونیک ایران کتاب دکتر آقانباتی)</div><div>ساختمانی : زمین شناسی ساختاری دکتر الیاسی - زمین ساختاری پیام نور - جزوه ی شیراز _ جزوه دکتر هاشمی دانشگاه دامغان</div><div>چینه : کتاب و جزوه دکتر وزیری&nbsp;</div><div>رسوب : رسوب اهری &nbsp;- رسوب شناسی دکتر حرمی بخش اول (اکثر سوالات از کتاب اهری میان ، سنگ رسوب تاکر رو نخونید بهتره چون هم گیج میشین هم خسته کنندس هم وقتتونو میگیره)</div><div>زیست محیطی : کتاب دکتر حافظی مقدس بسیار مهم - کتاب عباس نژاد انتشارات پیام نور - کتاب دکتر غضبان فقط فصل زمین پزشکی&nbsp;</div><div>زبان عمومی : هرچیزی میتونه باشه ولی اکثرا بترتیب : واژگان ضروری برای تافل -504 -1100 و ...&nbsp;</div><div>زبان تخصصی : مقالات علمی زمین شناسی و یا زمین شناسی فیزیکی (نویسندش فرقی نمیکنه )</div><div>بعضی از فصل های کتاب اهمیت بیشتری داره که می تونین زنگ بزنین و بپرسین &nbsp;09138836440 &nbsp;عصرا فقط&nbsp;</div><div>لطفا اگر مطلب رو کپی کردین منبع یادتون نره zamin89.mihanblog.com &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با تشکر &nbsp;رامین&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2014-06-15T21:08:41+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi روزای آخر .. http://zamin89.mihanblog.com/post/223 در آستانه ی اخرین هفته &nbsp;دران تحصیل لیسانس در اصفهونیم&nbsp;<div>راستی ی چیزایی بگم ؟</div><div>بگم؟</div><div>بگم؟</div><div>تا حالا آخرین امتحانای دوره لیسانستو گذروندی؟</div><div>تا حالا آخرین فرجه دوران کارشناسیتو گذروندی؟</div><div>تا حالا آخرین غذای کارشناسیتو رزرو کردی؟</div><div>تا حالا آخرین بار دخ &nbsp;... &nbsp; ااا هیچی این یکیو &nbsp;ول کن &nbsp;بریم بعدی(منظور بد نگیری منحرف&nbsp;</div><div>تا حالا آخرین امتحان دوران لیسانستو دادی؟</div><div>تا حالا آخرین چای دوران لیسانستو تو تریا (اعم از متین سنگی زیتون شیمی فنی جدید و... (وای چقد پول چای دادیم ، بدبخت بابام) خوردی؟</div><div>خب سبک سری بسه دی یکم سنگین شیم&nbsp;</div><div>اهم اهم&nbsp;</div><div>خوب چه خبرا (اصن نمیدونم کسی اینا رو میخونه یا نه ^ &nbsp;میخونی لایک که نداریم کامنت بزار بدونیم )</div><div>ی پست دی هم درباره منابع ارشد میزارم و ــــــــــــــ . . . . &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.</div><div>فعلا بای</div><div><br></div> text/html 2013-08-31T11:15:09+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi Wake Me Up When September Ends http://zamin89.mihanblog.com/post/219 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://i44.tinypic.com/r8ffqw.jpg"></P><A title="" href="http://uplod.ir/6fvi9w81kcx7/1175450_10151639917256840_247095930_n.jpg.htm" target=""> <P><A href="http://s1.wikimuzik.com/music/G/Green%20Day/%5Bone%5D/Wake%20Me%20Up%20When%20September%20Ends%20%5BWikiSeda%5D.mp3">http://s1.wikimuzik.com/music/G/Green%20Day/%5Bone%5D/Wake%20Me%20Up%20When%20September%20Ends%20%5BWikiSeda%5D.mp3</A><A href="http://s1.wikimuzik.com/music/G/Green%20Day/%5Bone%5D/Wake%20Me%20Up%20When%20September%20Ends%20%5BWikiSeda%5D.mp3"></P> <P></A></A></P> text/html 2013-07-23T12:23:05+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi As I Lay Dying http://zamin89.mihanblog.com/post/218 <p align="justify"> &nbsp;&nbsp; آخه همه ش همون بیرون زیر پنجره وایساده هی داره ارّه می کشه هی میخ به اون جعبۀ صاحب مرده می کوبه. درست زیر چشم اَدی، یک جایی که هر نفسی که ادی می کشه پر از صدای ارّه و چکش اوست، یک جایی که ادی او رو می بینه که به ش می گه ببین. ببین چه چیز خوبی دارم برات می سازم. به ش گفتم برو یک جای دیگه. گفتم اکّه هِی، هنوز هیچی نشده می خوای بخوابونیش اون تو. عین اون روزی ست که همین کَش بچه بود، ادی گفت اگه یه ذرّه کود داشتم چند تا گّل می کاشتم، که کش هم لُوَک نون رو ورداشت برد تو انبار پُرِ پِهِن کرد آورد.</p><p align="justify">&nbsp;&nbsp; حالا باقی شون هم گرفته اند نشسته اند، عین لاشخور. منتظر نشسته اند دارند خودشون رو باد می زنند. چون که من گفتم اگه تو همین جور هی ارّه بکشی هی میخ بکوبی که آدم دیگه خواب به چشمش نمی آد، اَدی هم دست هاش رو گذاشته بود روی لحاف، عین دو تکه از اون ریشه های درخت که هر چی بشوریشون دیگه تمیز بشو هم نیستند. الان بادبزن و دست دیویی دِل جلو چشممه. گفتم کاش دست از سرش ور می داشتی. هی ارّه بکش، هی میخ بکوب، هی هوا رو همچین روی صورتش به هم بزن که نا نداشته باشه نفس بکشه. اون تیشۀ نحس هم هی بزن بتراش، بزن بتراش. بزن بتراش، اون قد که هر کی از تو جاده رد شد وایسه این جعبه رو دید بزنه، بگه عجب نجّاریه این کش. اگه دست من بود وقتی کش از بالای اون کلیسا افتاد یا اگه دست من بود وقتی بابا اون بار هیزم افتاد روش ناکارش کرد، اون وقت این جور نمی شد که هر ناکسی تو این ولایت بیاد وایسه زُل بزنه ادی رو نگاه کنه، چون که اگه خدایی هم هست پس به چه درد می خوره؟ کاش فقط من بودم و اَدی سر یک تپۀ بلند؛ من سنگ ها رو هل می دادم پایین تو صورت شون، ور می داشتم می زدم تو صورت شون و دندوناشون و خدا می دونه هر جا که می خورد، تا وقتی که اَدی آروم می گرفت. اون تیشۀ نحس هم نبود که هی بزن بتراش. بزن بتراش تا آروم می گرفتیم.</p> text/html 2013-05-06T14:19:01+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi Hawaii Hotspot Puzzle. Suggesting Hawaii As A Moving Convergent "Coldspot". http://zamin89.mihanblog.com/post/217 <h2><br> </h2> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Two microplates - two pieces of the puzzle.</span></u></strong></span><br> <div dir="ltr"> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; I'm sure I am not the first to point out the next fundamental controversy about Hawaii Hotspot. Let's consider the border between the two microplates:</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- first: the microplate between Mendocino and Murray Fracture Zones. Let's assume Kure Atoll, Midway Atoll belong to this microplate.</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- second: the microplate between Murray and Molokai Fracture Zones. Let's assume Pearl and Hermes Atoll, Laysan Island belong to this microplate.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Rolling events back.</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; Murray Fracture Zone points roughly to Pearl and Hermes Atoll that is approx 2,300 from Kilauea, current location of the hotspot. Rolling events back, we may suggest that at proposed 8-9 sm/year speed, the hotspot was at Pearl and Hermes Atoll location some 25-30 million years ago.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; To see how the microplates were positioned one relative to another back 25 MY ago, let's just cut the oceanic crust that was spread for the past 25 MY (including the crust that has been overridden by the NA continent). There is huge difference between the amount of crust that was spread by the microplates. Roughly, the second plate added approx more than 400km of it's length than the first microplate did. </span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Hotspot motion.</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp; Back 25 MY: </span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- the oceanic floor of Pearl and Hermes Atoll was approx 400km east relative to Midway Atoll . </span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- then in no time the hot spot must had jumped from Midway Atoll over that 400km east to build Pearl and Hermes Atoll.&nbsp; </span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- then the hotspot slowly returns to its normal position; the Pearl and Hermes Atoll, that was left behind the hotspot, returns back on the faster moving microplate to get in line with Kure and Midway Atolls. This concept of "smart" oscillating hotspot looks unrealistic to me.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; Some break in the path around Pearl and Hermes Atoll seems to exist, but as the break distance is considerably less than expected 400km, we may conclude that the microplates did spread at different rates, but the spot is the feature of geometry of global tectonic forces around the region. </span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Suggesting another mechanism for Hawaii - moving convergent "coldspot".</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; The microplates are spreading out at different rates and are bumping into the wall of oldest crust. There must be convergent/divergent zones to accommodate the different rates of the crust spreading. Why not to suggest Hawaii to be a part in the convergent process?</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Comparing magma beneath the divergent boundary to the stuff beneath a convergent "coldspot".</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; The material of the accommodated crust is not exactly the same as the material of the fresh magma coming from bottom into the divergent boundary. Accommodated sediments change chemical composition and melting point of the stuff beneath the convergent "spot". In fact as the melting point gets lower, the spot along the path better be called "coldspot", not "hotspot". Many other parameters should be different between the fresh magma and the stuff beneath the spot, but, I, Sergey D. Sukhotinsky, the author of this post, think that this probably should be the theme for another post.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Conditions to maintain the process of pumping magma/lava up.</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- sufficient temperature gradient along the magma/lava path;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- deformations within the spot of the amplitude and speed to cause sufficient local displacements of magma/lava;</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">Conditions the process of pumping magma/lava stops at:</span></u></strong></span><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- too much oceanic crust is brought up and down by the convergent coldspot:</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; a)the cold layer gets too thick, the temperature gradients gets too low;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; b)the spot "diffuses"; the greater region gets the deformations, local displacements of magma/lava diminishes;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- the spot moves off the focus of global tectonic forces, the amplitude of crust deformations drops.&nbsp; </span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">The regions cools down as magma stops pumping up; the region gets resistant to deformations due to the increased thickness of crust.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(149, 55, 52);"><u>The focus of global tectonic forces probably is the intersection of the two lines:</u></span></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- North to South fracture line through the Pacific plate.</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- West to East probable fracture line connecting south borders of Asia and North America. Thick and rigid continents prevent Pacific plate from bending between continents along West-East line when Moon's plane of orbit gets North. Thus the max bending stress of Pacific plate would be along the probable WE fracture line connecting south borders of Asia and North America.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">The "coldspot" process resumes:</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- the focus of global tectonic forces moves south-east on the plate as the plate itself moves north-west;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- magma under the new location is not spoiled with sediments;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- the amplitude of crust deformations is good at the location because the crust here is pre-bent by the load of the chain of volcanoes and the chain itself ceased to bend due to the increased thickness.</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp; New fracture segment develops south-east to the old sub-chain of volcanoes.&nbsp; The fracture pumps magma up developing new segment of the volcano chain.</span><br> <br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong><u><span style="color: rgb(149, 55, 52);">How to tell if the concept is correct.</span></u></strong></span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; I need more time to figure it out; right now I got a couple of ideas on where to look for the evidences:</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- the relief of the chain of volcanoes should show that the region is under west-east compression, that contradicts slab-pull concept but is in line with ridge-push concept;&nbsp;</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">- there should be a gap in the age of the sediments (and crust) on the both west and east sides of the chain because some crust was consumed to build the volcanoes and to recycle the bottom of the spot into underlying magma. The time-width of the time-gap should roughly be equal to the time span a volcano was active within. That is somewhat greater time than it is now usually thought of. That's because the evidence of early activity of a segment of volcano chain is hidden deep within the volcano or even got molten and got recycled into the underlying magma. I'd like to estimate the time gap could be as great as up to 10MY.</span><br> <span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">--</span></div> text/html 2013-04-29T15:39:27+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi دکتر مانوئل بربریان http://zamin89.mihanblog.com/post/216 <div class="normal"><p align="justify">دكتر مانوئل بربریان در سال 1324 در تهران، در خانواده اى مسیحى و ارمنى پا به جهان گذاشت. دوران تحصیل دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراند و در سال 1343 با كسب رتبه اول از دبیرستان خوارزمى فارغ التحصیل شد. علاقه شدید وى به زمین شناسی، وى را براى تحصیل در این رشته به گروه زمین شناسى دانشگاه تهران كشاند تا سرنوشت مقدمات ظهور یكى از بزرگترین لرزه شناسان كشور را فراهم آورد. وى در سال 1347 با كسب رتبه اول در این رشته فارغ التحصیل گردید.<br>مانوئل جوان پس از دریافت مدرك لیسانس به سازمان زمین شناسى كشور پیوست و در فاصله سالهاى 1350 تا سال 1356 در سمتهاى زمین شناس، سنگ شناس، نماینده سازمان زمین شناسى كشور در همایشهاى بین المللى، مسئولیت مشترك با مؤسسه بین المللى دیمز و مور در اتتخاب ساختگاه و مطالعه خطرهاى زمین شناختى نیروگاه هسته اى بوشهر، معاونت و ریاست بخش زمین ساخت و لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسى كشور فعالیت كرد، اما شوق ادامه تحصیل و علاقه بیش از حد وى به لرزه زمین ساخت و لرزه شناسى باعث شد تا وى در سال 1356 (1977) تمام مسئولیتهاى خود را رها كرده و برای ادامه تحصیل راهى انگلستان شود.<br>مانوئل سالهای 1977 تا 1981 را به عنوان دانشجوى تحصیلات تكمیلى در بخش ژئودزى و ژئوفیزیك دانشگاه كمبریج سپرى كرد، و در سال 1981 با دریافت مدرك دكترى در رشته ژئوفیزیك و با تخصص در لرزه زمین ساخت و لرزه شناسى زلزله از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید و پس از بازگشت به میهن و اشتغال مجدد در سازمان زمین شناسى كشور در فاصله سالهاى 1360 (1981) تا 1369 (1990) به عنوان پژوهشگر، كارشناس ارشد زمین شناسى و رئیس بخش در پژوهشهای صحرایى زمین لرزه، مدیرطرح بم- زاهدان در پروژه شناسایى زمین شناسى- معدنى، و به عنوان مشاور علمى رئیس سازمان به فعالیت پرداخت. در همین دوران، ضمن تدریس در دوره كارشناسى زمین شناسى دانشگاه تهران و كارشناسى ارشد زمین شناسى ساختمانى- زمین ساخت در دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان مشاور در انتخاب ساختگاه و مطالعات لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه در پروژه هاى مهم ملى مانند سدهاى بزرگ، نیروگاهها، پالایشگاهها، كارخانه هاى بزرگ و مناطق شهرى فعالیت كرد. وى در سال 1990 (1369) به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله برگزیده شد.<br>دكتر بربریان درسال 1990 عازم آمریكا شد تا فعالیتهاى پژوهشى خود بر روى ایران را در آنجا دنبال كند. در 2 سال اول پس از عزیمت خود در گروه صحرایى مطالعه دیرینه لرزه شناسى گسل سان آندریاس در مؤسسه فناورى كالیفرنیا و در تدوین نخستین كاتالوگ زمین لرزه ایران در یونسكو شركت داشت و از 1992 تا كنون نیز در مؤسسه Najarian نیوجرسی آمریكا به عنوان متخصص زمین شناسی و محیط زیست مشغول فعالیت است.<br>انجمن زمین شناسى ایران در سال 1377 به پاس سالها پژوهش بر روى لرزه شناسى و پیشبرد دانش زمین لرزه و نقش دكتر بربریان در زمین ساخت ایران، وى را به عنوان اولین زمین شناس نمونه سال اتتخاب كرد.<br>دكتر بربریان با بیش از 22 سال تجربه دانشگاهى، صحرایى و پژوهشى در علوم مرتبط با زمین لرزه و 8 سال تجربه در علوم- مهندسى محیط زیست و خطرهاى زمین ساختى، موفق به ارائه بیش از 250 مقاله در زمینه هاى لرزه شناسى، لرزه زمین ساخت، زمین شناسى زمین لرزه ها، ارزیابى خطر لرزه اى، زمین ساخت، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى ساختارى، زمین شناسى صحرایى، تقشه هاى زمین شناسى، علوم و مهندسى محیط زیست شده است. مقاله هاى كلیدى وی در مورد زمین ساخت ایران، همچنان مرجع بسیارى از مطالعات زمین شناسى ایران است و بسیارى از ناگشوده هاى زمین شناسى ایران را حل كرده است.<br>وى به زبانهاى انگلیسى، ارمنى، فارسى، تركى و آشورى تسلط كامل دارد و در مدت اقامت در ایالات متحده، با دانشمندانى از دانشگاه كمبریج، آكسفورد، اورگون، آزمایشگاه جت كالتك- ناسا، و سازمان یونسكو، در پروژه های گوناگون بین المللى همكارى داشته است.<br>دكتر بربریان به عنوان یكى از دانشمندان بزرگ لرزه زمین ساخت جهان و از چهره هاى علمى درخشان عصر حاضر، داورى مقالات مجله هاى علمى معتبرى همچون Journal of Asian Earth Sciences,Geological Magazine, Tectonophysic, Nature را به عهده داشته و عضو مؤسسه ها و انجمنهاى بسیارى همچون: فرهنگستان علوم نیویورك، مؤسسه زمین شناسان حرفه اى آمریكا، اتحادیه پیشبرد علوم آمریكا، مؤسسه پژوهشهاى مهندسى زلزله آمریكا، انجمن فلسفه كمبریج، انجمن زمین شناسى لندن، انجمن زمین شناسى آمریكا، اتحادیه ژئوفیزیك آمریكا، موسسه زمین شناسى آمریكا، انجمن لرزه شناسى آمریكا، مؤسسه بین المللى پیشگیرى و كاهش خطرهاى طبیعى كانادا مى باشد. در مراسم كتاب سال جمهورى اسلامى در سال 1364 نیز یكى از كتب وى موفق به دریافت جایزه ویژه این مراسم گردید. <br>مانوئل بربریان به رغم زندگى در ایالات متحده، علاقه به زبان فارسى و ایران زمین را همچنان حفظ كرده است و پژوهشهایی نیز در متون قدیمى زبان فارسى انجام داده كه یكى از آثار بسیار ارزشمند و خواندنى وى به نام «جستارى در پیشینه دانش كیهان و زمین در ایرانویچ» نتیجه عشق و علاقه ناگسستنى وى به زادبوم خود و زبان فارسى است. وى در این كتاب، پیدایش انگاره رانه قاره اى را به ابوریحان بیرونی نسبت مى دهد. <br>پیام دكتر بربریان براى دانشجویان و زمین شناسان جوان:<br>مهر ورزیدن به كشور، ایرانشهریان، پژوهش و كار به عنوان "راه" و نه "هدف" چون "هدف" برای رهرو در این راه:<br>نوشیدن ذره ای از قطره دریای بیكران روشن شدگی،<br>آگاهی از گوشه ای از راز سرچشمه سپندارینه نیروهای گیتیانه فراانسانی، و قانونهای فیزیكی چیره بر آنها و كهكشانهاست.<br>خنك سپندینه رهروانی كه این راه زیبا را پیمودند، شعاعی از نور خورشید را به چشم دیدند و بدین سان راه را به دیگر رهروان نشان دادند و خود به خورشید پیوستند. </p> <p align="justify"><a href="http://www.gsinet.ir/photos/pics/Dr.%20Berberian-interview.pdf">متن مصاحبه گاهنامه علمی و تخصصی تتیس (دانشگاه شهید بهشتی)&nbsp;با دكتر بربریان</a></p></div> text/html 2013-04-29T12:14:11+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi ترانه، افشین مقدم http://zamin89.mihanblog.com/post/215 <SPAN class=text_exposed_show><FONT color=#ff0000> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=ltr align=center><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، مثل وقتی که زن نمی سازه</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>مثل وقتی که دوست می میره، مثل وقتی که تیم می بازه</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، مثل اوقات تلخ تنهایی</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>فکر کردن به سکس با رویا، شرم احساس زود ارضایی</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، لول تریاک زیر این تخته</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>دست و پاهامو با طناب نبند، ترک اعتیاد واقعاً سخته</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، مرگ جزئی از آرزوم شد</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>بهتره شعرمو شروع کنم، باز سیگار من تموم شد</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، شادی ام مال سال ها قبله</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>چشم باز ایستاده می خوابم، مثل اسبی که توی اصطبله</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، کشورم نفت به جهان می ده</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>شهرونداش مثل سربازن، همه چی بوی پادگان می ده</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، تشنه ام مثل فیل بی خرطوم</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>رو سرابم دقیق شه چشمام، عاج من خرد می شه با باتوم</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>با تمام وجود غمگینم، حق آزادی انتزاعی شد</SPAN><BR><BR><SPAN dir=rtl lang=FA>وای هفتاد ملیون مثل من، درد شخصی اجتماعی شد</SPAN></P></FONT></SPAN> text/html 2013-04-26T17:25:36+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi غزل http://zamin89.mihanblog.com/post/214 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سبزه ها را گره زدم به غمت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>غم ِ از صبر بیشتر شده ام</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سال ِ تحویل ِ زندگیت به هیچ</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سیزده های در به در شده ام</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سفره ای از سکوت می چینم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>خسته از انتظار و دوری ها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سال هایی که آتشم زده اند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>وسط ِ چارشنبه سوری ها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ماه من بود و عشق دیوانه!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>تا که یکدفعه آفتاب آمد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ماهی قرمزی که قلبم بود</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مُرد و آرام روی آب آمد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پشت اشک و چراغ قرمزها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ایستادم! دوباره مرد شدم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سبزه ای توی جوی آب افتاد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سبز ماندم اگرچه زرد شدم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سبزه ها را گره زدم امّا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>با کدام آرزو؟ کدام دلیل؟</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مثل من ذرّه ذرّه می میرند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>همه ی سال های بی تحویل!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 165%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 165%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><STRONG>مهدی موسوی</STRONG></SPAN></P> text/html 2013-04-21T11:57:22+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi کاریکاتوری که به حقیقت پیوست! http://zamin89.mihanblog.com/post/213 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><a style="font-size: 10pt; color: #000000; text-decoration: none" title="مجله اینترنتی برترین ها ، پربازدیدترین سایت سبک زندگی ایران" href="http://www.bartarinha.ir/">تابناک:</a> طرح جلد مجله فکاهیون در سال 65 که قرار بود در سال دو هزار به واقعیت بپیوندد ولی خیلی زودتر واقعی شد.</span><img src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/2/1/159528_596.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2013-04-21T11:23:08+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi تهران در انتظار زلزله‌ ای بزرگ http://zamin89.mihanblog.com/post/212 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><a style="font-size: 10pt; color: #000000; text-decoration: none" title="مجله اینترنتی برترین ها ، پربازدیدترین سایت سبک زندگی ایران" href="http://www.bartarinha.ir/">پایگاه خبری قانون:</a> زلزله‌ای «مهیب» برای پایتخت در راه است. این هشداری ست که سال هاست توسط کارشناسان داخلی و خارجی علم زلزله شناسی به مردم و مسئولان داده شده و گرچه شاید در عمل چندان جدی گرفته نشده اما به واقع جدی است و بنا بر مطالعات زمین شناسی، 30 سال نیز از زمان وقوع مجدد آن گذشته.<br><br>&nbsp;گسل‌های فعال تهران، پنهان از نگاه آسوده مردم اما جایی درست زیر پای آن ها، در حال ذخیره انرژی و خشم از حرکت گام‌های بی‌شماری هستند که تهران را انباشته و روز به روز بر آن افزوده می‌شود.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;«من ایمان دارم که زلزله بزرگی در انتظار تهران است.» این را «بهرام عکاشه» پدر علم زلزله شناسی ایران و رئیس سابق بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در گفت و گو با «قانون» برای چندمین بار هشدار می‌دهد و می‌گوید که در صورت وقوع این زمین لرزه، از تهران جز جنازه‌های بی صاحب، جز زخمی‌های بی‌شمار و جز تلی از آوار که تا سال‌ها غیر قابل سکونت خواهد بود، چیزی باقی نخواهد ماند.</span><br><span style="font-weight: bold;"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">هراس از زلزله اخیر استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان، این روزها بار دیگر توجه پایتخت نشینان را متوجه هشدارهایی کرده که کارشناسان سال‌هاست نسبت به زمین لرزه قریب‌الوقوع تهران می‌دهند. مردم این روزها از تاریخ آخرین زمین لرزه در تهران صحبت می‌کنند و این که سال‌ها از موعد وقوع آن گذشته است. این شنیده‌ها تا چه حد منطبق بر واقعیت است، و آیا تهران از لحاظ تاریخی همواره مستعد زمین لرزه بوده است ؟</span></span> text/html 2013-04-19T22:13:58+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi help http://zamin89.mihanblog.com/post/211 عاغا یکی بیاد کــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــک من نمیخوام بمیرم حد اقل تو این اصفهان خراب شده&nbsp; text/html 2013-04-19T07:27:25+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi فیلد ایران- یزد http://zamin89.mihanblog.com/post/210 <img style="width: 479px; height: 359px;" src="http://upload.tehran98.com/img1/mwi3qjfn9ba7ad9oicq4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2013-04-04T09:53:05+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi بعد از تو http://zamin89.mihanblog.com/post/208 <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">خون می جهد از گردنت با عشق و بی رحمی</FONT></P><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">در من دراکولای غمگینی ست… می فهمی؟</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">خون می خورم از آن کبودی ها که دیگر نیست</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">در می روم این خانه را… هرچند که در نیست</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">عکس کسی افتاده ام در حـــوض نقاشــــی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">محبوب من! گه می خوری مال کسی باشی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">گـــــُه می خوری با او بخندی توی مهمانی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">می خواهمت بدجور و تو بدجور مـی دانــی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">هذیان گرفته بالشم بس کـه تبم بالاست</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">این زوزه های آخـــرین نسل ِ دراکولاست</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از بین خواهد رفت امّا نه به زودی ها</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از گــــردن و آینده ات جای کبودی ها</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">حل می شوم در استکان قــرص ها، در سم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">محبوب من! خیلی از این کابوس می ترسم</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">زل می زنم با گریــــــــه در لیوان آبی که</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">…</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">حل می شوم توی سؤال بی جوابی که</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">…</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">می ترسم از این آسمان که تار خواهد شد</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از پنجره کــــــــــــه عاقبت دیوار خواهد شد</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از دست های تو به دُور گردن این مرد</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">کـــه آخر قصّه طناب ِ دار خواهد شد</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از خون تــــــــــــو پاشیده بر آینده ای نزدیک</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از عشق ما که سوژه ی اخبار خواهد شد</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">می چسبمت مثل ِ لب سیــــــگار در مستی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ثابت بکن: هستم که من ثابت کنم: هستی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سرگیجه دارم مثل کابوس زمین خوردن</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">روزی هزاران بــــــــار مردن! واقعا مردن</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بعد از تــو الکل خورد من را… مست خوابیدم</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">…</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدم</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بعد از تو لای زخــــــــــــــم هایم استخوان کردم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">با هر که می شد هر چه می شد امتحان کردم</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">خاموش کردم توی لیوانت خدایــــــــــــم را</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">شب ها بغل کردم به تو همجنس هایم را</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">رنگین کمان کوچکی بـــر روی انگشتم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">در اوّلین بوسه، خودم را و تو را کشتم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">هی گریه می کردم به آن مردی که زن بودم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">شب ها دراکولای غمگینی کـــــه من بودم</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">و عشق، یک بیماری ِ بدخیم ِ روحی بـــود</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">تنهایی ام محکوم به سـ-کس گروهی بود</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سیگار بــــــا مشروب بــا طعم هماغوشی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">یعنی فراموشی… فراموشی… فراموشی</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">…</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">تنهــــــایی ِ در جمع، در تن های تنهایی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">با گریه و صابون و خون و تو، خودارضایی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">دلخسته از گنجشک ها و حوض نقاشی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">رنگ سفیدت را به روی بوم می پاشی</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">!</FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">لیوان بعدی: قرص های حل شده در سم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بـــــاور بکن از هیچ چی دیگر نمی ترسم</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">پشت ِ سیاهی هــــای دنیامان سیاهی بود</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">معشوقه ام بودی و هستی و… نخواهی بود</FONT></P> <P dir=rtl align=left><FONT size=2>مهدی موسوی</FONT></P></SPAN> text/html 2013-03-13T12:57:05+01:00 zamin89.mihanblog.com Ramin mosavi نمیدونم عنوانو چی بنویسم!!! http://zamin89.mihanblog.com/post/207 سلام به اونایی که مرتب سر میزنن <br>راستش اصلا حال حرف زدن ندارم یه چن روزی نیستم فقط خواستم بیامو پیشاپیش عیدو به همه تبریک بگم ولی انگاری عید امسال یجوریه نه ؟؟هیچ حسی نسبت بهش نداریم :(((<br>حد اقلش اینه که ما اینطور فک می کنیم <br>فعلا بای<br> text/html 2013-03-09T14:51:38+01:00 zamin89.mihanblog.com Erfan Purdayi دگرسانی شیشۀ آتشفشانی http://zamin89.mihanblog.com/post/206 <P align=justify>ترجمۀ فصل 12 کتاب:</P> <P align=left>Fisher, R.V. &amp; Schmincke, H.U. (1984) Pyroclastic Rocks. Springer-Verlag, Berlin, 472 pp</P><A title="" href="http://uploadtak.com/images/m1658__12___.pdf" target=""> <P align=center><A href="http://uploadtak.com/images/m1658__12___.pdf">http://uploadtak.com/images/m1658__12___.pdf</A><A href="http://uploadtak.com/images/m1658__12___.pdf"></P> <P align=center></A></A></P>